Enzym

Wij bieden een natuurlijk enzympreparaat op basis van 15 verschillende enzymen. Deze enzymen zorgen voor een snelle vertering van oude wortelresten waardoor ziekteverwekkers geen kans krijgen.

 

Geni Enzym bevat ook vitaminen die de wortelgroei bevorderen en de opnamecapaciteit van de wortels verhogen.

 

In de natuur regelt de plant haar eigen optimale bodemmilieu met behulp van een goed ontwikkeld micro leven. De micro organismen produceren enzymen, waardoor afgestorven plantendelen versneld worden afgebroken. Omdat deze micro-organismen niet of nauwelijks in het substraat aanwezig zijn, worden de benodigde enzymen ook niet aangemaakt.

 

GeniEnzym biedt hiervoor uitkomst. Met behulp van de enzymen worden de afgestorven plantendelen, zoals wortels verteerd. De vertering kost bovendien geen zuurstof.

Show More

       Enzyme

 

We offer natural enzyme preparation based on 15 different enzymes. These enzymes ensure rapid digestion of old root remains which pathogens have no chance.

 

Geni Enzyme also contains vitamins that promote root growth and increase the absorption capacity of the roots.

 

In nature the plant regulates its own optimum soil environment using a well developed micro life. The microorganisms produce enzymes which degrade dead plants accelerated. Because these micro-organisms are not or hardly present in the substrate, the required enzymes are also not be created.

 

Geni Enzyme offers this solution. Using the enzymes the dead plant parts, such as roots are digested. The digestion moreover takes no oxygen.

       Enzyme

 

Wir bieten Vorbereitungs natürliche Enzym auf Basis von 15 verschiedenen Enzymen. Diese Enzyme sorgen für eine schnelle Verdauung der alten Wurzelreste, die Krankheitserreger keine Chance haben.

 

Geni Enzyme enthält auch die Vitamine, die das Wurzelwachstum zu fördern und die Aufnahmekapazität der Wurzeln zu erhöhen.

 

In der Natur regelt die Pflanze ihre eigenen optimalen Bodenumgebung ein gut entwickeltes Mikroleben verwenden. Die Mikroorganismen produzieren Enzyme, die toten Pflanzen beschleunigt abgebaut werden. Da diese Mikroorganismen im Substrat nicht oder kaum vorhanden sind, werden die benötigten Enzyme auch nicht erstellt werden.

 

Geni Enzyme bietet diese Lösung. Mit Hilfe der Enzyme die abgestorbene Pflanzenteile wie Wurzeln verdaut werden. Die Verdauung nimmt darüber hinaus keinen Sauerstoff.

       Enzima

 

Ofrecemos preparación enzimática natural a base de 15 enzimas diferentes. Estas enzimas aseguran una rápida digestión de los viejos restos de raíces que los agentes patógenos no tienen ninguna posibilidad.

 

Geni Enzima también contiene vitaminas que promueven el crecimiento de las raíces y aumentar la capacidad de absorción de las raíces.

 

En la naturaleza la planta regula su propio entorno óptimo del suelo usando una vida micro bien desarrollado. Los microorganismos producen enzimas que degradan las plantas muertas acelerado. Debido a que estos microorganismos no o casi no están presentes en el sustrato, no se pueden crear también las enzimas requeridas.

 

GeniEnzima ofrece esta solución. El uso de las enzimas las partes de plantas muertas, como las raíces son digeridos. La digestión tiene, además, no hay oxígeno.

 

© 2016 - Met plezier gebouwd & vormgegeven door Next Level Gamification

 

info@geni-investments.com

Klik hier voor contact

KvK: 30263087

BTW: 820827903B01

Tel: 0031 (0)343-447783

Tel: 0031 (0)6-18366548