Bloom Booster wordt toegepast tijdens de bloeifase van uw planten. Tijdens de bloefase heeft uw groene bladplant een grote behoefte aan fosfaten en kalium. De plant "voelt" in het substraat het aantal aanwezige fosfaten en maakt daar haar hoeveelheid bloeihormonen op aan. Gebruik Bloom Booster tot één week voor het oogsten.

 

De Geni Bloom Booster is een PK meststof die verrijkt is met o.a.fosfaten, kalium, plantaardige hormonen, aminozuren en meer dan 50 verschillende spoorelementen! Voor een gezonder en uitbundiger gewas. Een verhoogde natuurlijke weerstand tegen schimmelziekten en insecten. Door toevoeging van plantaardige hormonen verkrijgt men eenversnelde stofwisseling. Een verbetering van smaak, kwaliteit en houdbaarheid.

Bloom Booster

Show More

       Blumen-Booster

 

Blumen-Booster ist während der Blütephase der Pflanzen verwendet. Während bloefase Ihre Pflanze grün-Blatt braucht viel Phosphate und Kalium. Die Pflanze "fühlt", das Substrat, die Anzahl von Phosphaten und es Menge bloom Hormone. Verwenden Sie Blumen-Booster bis zu einer Woche vor der Ernte.

 

Die Geni Blumen-Booster ist ein PK-Dünger, der mit o.a.fosfaten, Kalium, Pflanzenhormone , Aminosäuren angereichert ist, und mehr als 50 verschiedene Spurenelemente ! Für eine gesündere und ausgelassene Ernte. Eine natürliche Resistenz gegen Pilzkrankheiten und Insekten erhöht. Durch die Zugabe von Pflanzenhormonen werden eenversnelde Metabolismus erhalten. Eine Verbesserung von Geschmack, Qualität und Haltbarkeit.

       Flor Booster

 

Flor Booster se utiliza durante la fase de floración de las plantas. Durante bloefase su planta de hoja verde necesita una gran cantidad de fosfatos y potasio. La planta "siente" el sustrato, el número de fosfatos y hay cantidad de hormonas floración. Utilice Potenciador de floración hasta una semana antes de la cosecha.

 

El booster flor Geni es un fertilizante PK que se enriquece con o.a.fosfaten, potasio, hormonas vegetales, aminoácidos, y más de 50 elementos traza diferentes! Para un cultivo más sano y más exuberante. Un aumento de la resistencia natural a las enfermedades por hongos y los insectos. Mediante la adición de hormonas vegetales se obtienen metabolismo eenversnelde. Una mejora del sabor, la calidad y la vida útil.

       Flower Booster

 

Flower Booster is used during the flowering phase of your plants. During bloefase your green-leaf plant needs a lot of phosphates and potassium. The plant "feels" the substrate, the number of phosphates and there is amount of bloom hormones. Use Flower Booster up to one week before harvesting.

 

The Geni Flower Booster is a PK fertilizer which is enriched with o.a.fosfaten, potassium, plant hormones, amino acids, and more than 50 different trace elements! For a healthier and more exuberant crop. An increased natural resistance to fungal diseases and insects. By the addition of plant hormones are obtained eenversnelde metabolism. An improvement of taste, quality and shelf life.

 

© 2016 - Met plezier gebouwd & vormgegeven door Next Level Gamification

 

info@geni-investments.com

Klik hier voor contact

KvK: 30263087

BTW: 820827903B01

Tel: 0031 (0)343-447783

Tel: 0031 (0)6-18366548