Activator

Geni activator is een zeer populair en belangrijk middel voor tuinders die hun aarde meerdere malen willen gebruiken. Het middel is ook geschikt voor nieuwe aarde.

 

Activator bevat een groot aantal Micro-Organismen, stimuleert het bodemleven en heeft een preventieve werking tegen bodem ziektes. Daarnaast geeft Geni activator een extra groei injectie aan de plant.

 

Deze bodemverbeteraar zorgt ervoor dat nuttige bacterie stammen, enzymen en schimmels worden toegevoegd aan de aarde of kokos. Daardoor is de plant beter beschermd tegen ziekteverwekkers.

 

Tenslotte zorgt het voor een betere structuur, transport van mineralen en afvoer van restzouten. Het zorgt voor een betere wortelgestel, voor een evenwichtige groei en voegt extra kalk toe aan de aarde.

Show More

       Activator

 

Geni activator is a very popular and important tool for gardeners who want to use their earth several times. The product is also suitable for new earth.

 

Activator contains a large number of micro-organisms, the soil stimulates and has a preventive effect against soil diseases. In addition, Geni activator gives an extra growth injection to the plant.

 

These soil improver makes sure that useful strains of bacteria, fungi and enzymes are added to the earth or coconut. Therefore, the plant's resistance to pathogens.

 

Finally, it makes for a better structure, transport of minerals and removal of the residual salts. It provides a better root system, an equilibrated growth and adds extra calcium to the soil.

       Aarde

 

Geni-Aktivator ist ein sehr beliebtes und wichtiges Werkzeug für Gärtner, die ihre Erde mehrmals verwendet werden soll. Das Produkt ist auch geeignet für die neue Erde.

 

Aktivator enthält eine große Anzahl von Mikroorganismen, die Erde stimuliert und hat eine präventive Wirkung gegen Bodenkrankheiten. Zusätzlich gibt Geni Aktivator ein zusätzliches Wachstum Injektion auf die Pflanze.

 

Diese Bodenverbesserungsmittel stellt sicher, dass nützliche Stämme von Bakterien, Pilzen und Enzymen auf die Erde oder Kokos hinzugefügt werden. Daher die Widerstandskraft der Pflanze gegen Krankheitserreger.

 

Schließlich ist es für eine bessere Struktur, den Transport von Mineralien und Entfernung der restlichen Salze. Es bietet ein besseres Wurzelsystem, ein ins Gleichgewicht gebracht Wachstum und sorgt für zusätzliche Kalzium in den Boden.

       Activador

 

Geni activador es una herramienta muy popular e importante para los jardineros que quieren usar sus tiempos de tierra varios. El producto también es adecuado para la nueva tierra.

 

Activador contiene un gran número de microorganismos, los estimula del suelo y tiene un efecto preventivo contra enfermedades del suelo. Además, Geni activador da una inyección de crecimiento adicional para la planta.

 

Estos enmienda del suelo se asegura de que las cepas útiles de bacterias, hongos y enzimas se añaden a la tierra o coco. Por lo tanto, la resistencia de la planta a los patógenos.

 

Por último, hace que para una mejor estructura, transporte de minerales y la eliminación de las sales residuales. Proporciona un mejor sistema de la raíz, un crecimiento equilibrado y añade calcio adicional a la tierra.

 

© 2016 - Met plezier gebouwd & vormgegeven door Next Level Gamification

 

info@geni-investments.com

Klik hier voor contact

KvK: 30263087

BTW: 820827903B01

Tel: 0031 (0)343-447783

Tel: 0031 (0)6-18366548